Satellitvej 10, 8700 Horsens

Find vej

Lukket Se åbningstider her

mail@brimas.dk

+45 76 25 90 30

Brimas ESG-rapport 2023

Fra vi åbnede forretningen i 1998 og frem til i dag, har vi vækstet og bl.a. modtaget seks gazeller i tidens løb. Med vækst og fremgang følger også et ansvar for ordentligheden i virksomheden, og derfor offentliggør vi nu vores første ESG-rapport.

 

Som moderne smedevirksomhed med fokus på at drive en effektiv og ansvarlig forretning er det essentielt at klarlægge arbejdet med bæredygtig udvikling. Fremdrift og udvikling hænger uløseligt sammen med omstilling til en grønnere produktion og ordentlige personaleforhold.

For at kunne prioritere og arbejde med indsatserne har vi udarbejdet vores første ESG-rapport, der redegør for data på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, med afsæt i udvalgte verdensmål.

 

Plan for fremtiden – de næste 3-5 år

Selvom arbejdet med bæredygtighed i produktionen har eksisteret gennem flere år, afsøger vi løbende muligheder for forbedringer. Vi har særligt fokus på, hvordan vores produktion og forbrug kan optimeres til fordel for biodiversiteten og miljøet generelt.

 

Vores plan for de næste 3-5 år har følgende overskrifter:

  • Udskiftning af dieselbiler til, når de står til udskiftning. Her ønsker vi at overgå til elbiler.
  • Krav til leverandører og arbejde med scope 3-data.
  • I samarbejde ved vores leverandører af stål vil vi overgå til genanvendelig emballage.
  • Installation af alternative energikilder såsom solvarme og batterier

 

Vi prioriterer at gøre tingene ordentligt

Dette er blot begyndelsen på vores fremtidige årlige rapportering om ansvarlig virksomhedsdrift. Vi tager vores ansvar som virksomhed alvorligt, og vi har høje ambitioner for fremtiden.

Med denne ESG-rapport vil vi gerne fortælle om vores indsats og arbejde, samtidig med at vi forpligter os til også i fremtiden at drive forretning på en ordentlig og ansvarlig måde. Vi vil gerne tage del i det fælles ansvar, som vores samfund hviler på og dermed være med til at sikre vores fælles fremtid.

Download vores ESG-rapport, og læs mere om vores indsatser og ambitioner.