Satellitvej 10, 8700 Horsens

Find vej

Specialister i bearbejdning af jern

Brimas A/S er specialister i bearbejdning af jern, galvaniseret stål eller malet stål og har branchens bedste fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Førnævnte har bl.a. gjort det muligt, at tiltrække områdets allerdygtigste klejnsmede, der er specialister indenfor bearbejdning af specialopgaver i jern.

Hos Brimas A/S arbejder vi ikke med en funktionsopdelt produktion. Udgangspunktet for en opgave er, at medarbejderen følger produktet fra start til slut. Det stiller store krav til den enkelte medarbejder, men sikrer medarbejderen en alsidig arbejdsdag, samtidig med, at virksomheden får en fleksibel produktion, hvilket kommer kunden til gode.

Certificering

Brimas er certificeret til at udføre og CE-mærke svejste konstruktioner til byggebranchen og vindmølleindustrien i henhold til BR10.
Konsekvensen af at anvende en underleverandør, der ikke opfylder kravene i BR10, har vist sig at være omfattende, idet alt bygningsstål leveret og fremstillet efter 1. januar 2009, der ikke opfylder kravene i EN 1090-2, kan kræves nedtaget.
I første omgang er det underleverandøren (smede- og maskinfabrikken), der har ansvaret, men i tilfælde af at de eksempelvis ikke eksisterer mere, falder ansvaret tilbage på bygherre/rådgiver.
Brimas A/S har pr. 1. januar 2009, indført kvalitetsstyring efter DS/EN 3834-3, hvorfor virksomheden opfylder alle krav jf. BR10 og EN 1090-2.

Bygningsreglement BR10

En af de ting der er blevet gældende fra 1. januar 2009, er Eurocodes, som er det obligatoriske designmæssige beregningsgrundlag i Danmark og EU. Eurocodes trådte i kraft i hele EU ved udgangen af marts 2010.
Til leverandører af bygningsstål stiller Eurocodes krav om brug af de europæiske standarder i EN 1090-serien. Samtidig er den gamle ”bibel” DS 412 udgået.
BR10 siger, at alt bygningsstål skal klassificeres af bygherre/rådgiver i forhold til hvilken risiko, der er forbundet med anvendelsen af bygningsstålet og konsekvenser ved nedbrud. Dette er udtrykt ved en udførelsesklasse fra EXC1 til EXC4, hvor EXC4 er den skrappeste.
Såfremt bygherre/rådgiver ikke angiver en udførelsesklasse siger loven, at der skal fremstilles efter udførelsesklasse EXC2.

Det betyder bl.a. at:

  • Virksomheden skal have indført kvalitetsstyring efter DS/EN 3834-3
  • Arbejdet skal tilrettelægges af en svejsekoordinator (Svejseingeniør)
  • Der skal anvendes certificerede svejsere
  • Der skal anvendes svejseprocedurer på alle svejsninger
  • Der skal laves dokumentation af det udførte arbejde jf. EN 1090-2.

Såfremt bygherre/rådgiver ikke angiver trækspændinger i henhold til EN 1090-2 for svejsesømme, antager Brimas A/S at trækspændingen er mindre end 0,5 N/mm2, hvorfor der ikke kræves supplerende NDT*
NDT: Non Destructive Testing eller på dansk – ikke destruktiv testning. NDT kan laves på mange måder bl.a. vha. røntgen CE-mærkning

Den europæiske standard EN 1090-1 stiller krav om CE-mærkning. Dette krav gælder siden 1. juli 2012. Det er myndighederne der skal føre tilsyn med virksomhederne, men EN 1090-1 stiller krav om at der indføres en fabrikskontrol (FPC*). Denne FPC skal certificeres og løbende overvåges af et godkendt organ. Kravet til CE-mærkning omfatter hele EU.
FPC: Factory Production Control eller på dansk – Fabriks kontrol. Det er en kvalitetshåndbog med alle relevante betingelser, metoder, procedurer og prøvningsfrekvenser.

Professionel rådgivning

Brimas A/S har som tidligere beskrevet en særdeles fleksibel produktion, hvor medarbejderen følger produktet fra start til slut. På samme måde har kunden også en primær kontaktperson på kontoret, der følger produktet og ordren fra forkalkulation og tilbudsfasen til efterkalkulation og fakturering.

Alle personer på kontoret hos Brimas er håndværksmæssig uddannet, hvilket sikrer en optimal dialog mellem kunde og leverandør.

Konstruktion, dimensionering og visualisering i 3D

For at kunden kan være sikker på, at få leveret præcis det produkt der ønskes i rustfrit stål, konstruerer, dimensionerer og visualiserer vores dygtige ingeniører projektet i 3D tegneprogrammer. Konstrutionen bruges ofte til at laserskære, CNC drejning, -fræsning og CNC kantbukke emnerne. Virksomhedens laserskærer kan endvidere graverer og opmærke ud fra vore CAD / CAM filer. Det gør, at vore smede sjældent har behov for, at bruge måleværktøj og derved minimerer vi antallet af fejl, til gavn for både kunden og Brimas A/S.

Totalløsning

Hos Brimas tilbyder vi alt, ligefra det lille specialfremstillede emne til den færdige totalløsning. Virksomheden stiller gerne plads til rådighed for vore kunder, såfremt de ønsker, at tilknytte deres egne el- og automatiseringsfolk til, at opbygge og prøvekøre deres maskine. Brimas A/S sender ofte kundens produkt direkte fra Brimas til slutbrugeren i tæt samarbejde med kunden.

Brimas A/S fremstiller mange maskinstativer i jern, der enten males, elforsinkes eller galvaniseres.

Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål

Send din ordre eller forespørgsel - vi svarer inden for 24 timer

+45 76 25 90 30 ordre@brimas.dk