Satellitvej 10, 8700 Horsens

Find vej

En altan kan være en billig og god måde at skaffe sig ekstra kvadratmeter til sin bolig. Der findes mange forskellige typer af standard-altanløsninger, men hos Brimas A/S har vi kun specialdesignede altanløsninger.

Konstruktion, dimensionering og visualisering i 3D

For at kunden kan være sikker på, at få leveret præcis det produkt der ønskes, konstruerer, dimensionerer og visualiserer vores dygtige ingeniører projektet i 3D tegneprogrammer. Den indledende konstruktionsfase gør ikke altanen dyrere, idet konstruktionen og dimensionering bruges til, at laserskære og CNC kantbukke emnerne til altanen. Virksomhedens laserskærer kan endvidere graverer og opmærke ud fra vore CAD / CAM filer. Det gør, at vore smede sjældent har behov for, at bruge måleværktøj og derved minimerer vi antallet af fejl, til gavn for både kunden og Brimas A/S.
Vore ingeniører kan samtidig lave den nødvendige statiske beregning, der ofte er et krav fra myndighederne i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål

+45 76 25 90 30 mail@brimas.dk

Kundespecifikke løsninger

Brimas A/S er en smede og maskinfabrik med speciale i, at levere altaner som samlesæt som kan lette montagen hos kunden. Altanerne fremstilles efter kundeønske, lige fra gulvbelægning og gelænder til underbeklædning og afvanding. Altanerne fremstilles oftest i galvaniseret stål, men kan også males eller fremstilles i rustfri stål.

Totalløsning

Hos Brimas kan man vælge mellem en totalløsning, bestående af en færdig altan, leveret og monteret, eller et "medbygger projekt", hvor man selv samler og monterer altanen.

Nye krav til leverancer af bygningsstål !

Indledning

Formålet med denne skrivelse er at gøre opmærksom på hvad konsekvenserne kan blive, såfremt man ikke følger de krav som bygningsreglementet BR18 stiller.

Konsekvensen ved at anvende en underleverandør der ikke opfylder kravene i BR10 har vist sig at være omfattende, idet alt bygningsstål leveret og fremstillet efter 1. januar 2009 der ikke opfylder kravene i EN 1090-2, kan kræves nedtaget. I første omgang er det underleverandøren (Smede- og maskinfabrikken) der har ansvaret, men i tilfælde af at de eksempelvis ikke eksisterer mere, falder ansvaret tilbage på bygherre/rådgiver.

Brimas A/S har pr. 1. januar 2009, indført kvalitetsstyring efter DS/EN 3834-3, hvorfor virksomheden opfylder alle krav jf. BR18 og EN 1090-2. 

Bygningsreglement BR18

Den 1. februar 2008 trådte det nye bygningsreglement (BR08) i kraft. Det stiller større krav til bygherre, rådgiver og leverandører.

En af de ting der er blevet gældende fra 1. januar 2009, er Eurocodes, som er det obligatoriske designmæssige beregningsgrundlag i Danmark og EU. Eurocodes trådte i kraft i hele EU ved udgangen af marts 2010.

Til leverandører af bygningsstål stiller Eurocodes krav om brug af de europæiske standarder i EN 1090-serien. Samtidig er den gamle ”bibel” DS 412 udgået. 

BR18 siger, at alt bygningsstål skal klassificeres af bygherre/rådgiver i forhold til, hvilken risiko, der er forbundet med anvendelsen af bygningsstålet og konsekvenser ved nedbrud. Dette er udtrykt ved en udførelsesklasse fra EXC1 til EXC4, hvor EXC4 er den skrappeste. 

Såfremt bygherre/rådgiver ikke angiver en udførelsesklasse siger loven, at der skal fremstilles efter udførelsesklasse EXC2. 

Det betyder bl.a. at: 

  • Virksomheden skal have indført kvalitetsstyring efter DS/EN 3834-3 
  • Arbejdet skal tilrettelægges af en svejsekoordinator (Svejseingeniør) 
  • Der skal anvendes certificerede svejsere 
  • Der skal anvendes svejseprocedurer på alle svejsninger 
  • Der skal laves dokumentation af det udførte arbejde jf. EN 1090-2. 

Såfremt bygherre/rådgiver ikke angiver trækspændinger i henhold til EN 1090-2 for svejsesømme, antager Brimas A/S at trækspændingen er mindre end 0,5 N/mm2, hvorfor der ikke kræves supplerende NDT* 

NDT: Non Destructive Testing eller på dansk – ikke destruktiv testning. NDT kan laves på mange måder bl.a. vha. røntgen 

CE-mærkning

Den europæiske standard EN 1090-1 stiller krav om CE-mærkning. Dette krav gælder siden 1. juli 2012. Det er myndighederne der skal føre tilsyn med virksomhederne, men EN 1090-1 stiller krav om at der indføres en fabrikskontrol (FPC*). Denne FPC skal certificeres og løbende overvåges af et godkendt organ. Kravet til CE-mærkning omfatter hele EU. 

FPC: Factory Production Control eller på dansk – Fabriks kontrol. Det er en kvalitetshåndbog med alle relevante betingelser, metoder, procedurer og prøvningsfrekvenser. 

Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål

Send din ordre eller forespørgsel - vi svarer inden for 24 timer

+45 76 25 90 30 ordre@brimas.dk