Satellitvej 10, 8700 Horsens

Find vej

Brimas A/S har et af branchens mest moderne glasblæseanlæg til glasblæsning af rustfrit stål og aluminium

Anlægget er samtidig blandt de største og mest effektive, hvilket gør, at virksomheden også kan håndtere helt store emner. Anlægget skiller sig ud i forhold til mange andre anlæg ved, at gulvriste m.v. er fremstillet i rustfri stål, således der ikke er "smittefare" mht. jernpartikler fra eksempelvis galvaniserede gulvriste. Herudover passere alt glas en magnet før det anvendes, således eventuelle fremmedlegemer af jern og kulstof sorteres fra.

Glasblæseanlægget bruges både til at efterbearbejde virksomhedens egne forarbejdede emner og til direkte underleverandørarbejde.

Brimas A/S er en af branchens foretrukne leverandører af glasblæsning blandt andet på grund af virksomhedens store erfaring med speciopgaver i rustfrit stål og overfladebehandlig af enmerne. Mange oplever problemer med bl.a. skævheder i deres produkter efter glasblæsning fordi der f.eks. har været anvendt et forkert arbejdstryk på anlægget under glæsblæsningen.

Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål

+45 76 25 90 30 mail@brimas.dk

Hvad er glasblæsning?

Glasblæsning minder meget om den nok mere kendte overfladebehandling sandblæsning. Der er dog stor forskel på glasblæsning og sandblæsning, både i forhold til det materiale, der anvendes, og i forhold til, hvor det anvendes. Ved sandblæsning anvendes der sandkorn som er skarpkantede, hvorimod der ved glasblæsning anvendes kugleformede glasperler uden skarpe kanter. Glasperler virker ikke slibende på overfladematerialet, men nøjes med at fjerne urenheder, så overfladen bliver ensartet med en pæn mat finish.

Afhængig af hvilken opgave og hvilket materiale, der skal glasblæses, anvendes perler med forskellig diameter fra ca. 50 til 800 μm.

Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål

Send din ordre eller forespørgsel - vi svarer inden for 24 timer

+45 76 25 90 30 ordre@brimas.dk