Satellitvej 10, 8700 Horsens

Find vej

Brimas A/S fortsætter væksten

5/4 - 2014

Den østjyske smede- og maskinfabrik, Brimas A/S kommer ud af 2013 med et brutto resultat på 18,6 mio. kr. mod 16,6 mio. kr. i 2012.

Det ordinære resultat udgør 3,2 mio. kr. for 2013 mod 2,3 mio. kr. året før.

Resultatet betragtes som tilfredsstillende og følger i øvrigt virksomhedens strategi.

Adm. Direktør Thomas Iversen udtaler >> Vi har haft et godt år, hvor vi har haft en god og tilfredsstillende tilgang af nye kunder. Vi har styrket organisationen gennem ansættelse af en sælger og 2 nye projektledere. Ordretilgangen i første kvartal 2014 har været særdeles positiv og det forventes at væksten forsætter <<.

Gazelle for 6. gang

Med det senest afleverede regnskab for 2013, lever Brimas A/S igen op til kravene i forhold til at blive Gazellevirksomhed.

Thomas Iversen udtaler >> At blive kåret som gazellevirksomhed for 6. gang er naturligvis noget vi er stolte af, men det betyder mere for os, at vi har været i stand til, at vækste vores bundlinje i samme takt som væksten i bruttoresultatet. Herudover mærker virksomheden i tilgift en positiv effekt af 6 gazelletitler i form af den opmærksomhed det giver. Opmærksomheden var bl.a. udslagsgivende da Brimas blev valgt som leverandør af Von Hornsleths stjerne skulptur i Vejle <<.

Øget vidensniveau

Brimas A/S er underleverandør til industrien med primær fokus på:

  • Fødevareindustrien
  • Pharma industrien
  • Vindindustrien
  • Offshore
  • Togindustrien

>> For at vi fortsat kan tilbyde os som industriens foretrukne samarbejdspartner inden for de nævnte segmenter, kræver det et kontinuerligt og øget fokus på at opbygge og fastholde nødvendig viden inden for de brancheområder, hvor der tilbydes specialist viden og kompetencer. Derfor arbejder virksomheden løbende med intern uddannelse og seminarer for både kleinsmede og funktionærer.

Uddannelsen afholdes typisk i et samarbejde mellem Brimas og udvalgte nøglekunder, hvor det giver mening at videns dele << slutter Thomas Iversen.

Brimas A/S laver alle tænkelige former for specialopgaver i rustfri stål, aluminium og sort stål. Virksomheden beskæftiger pt. 45 medarbejdere.