Satellitvej 10, 8700 Horsens

Find vej

Brdr. Iversen sætter fokus på produktivitet og konkurrenceevne

4/1 - 2008

Direktør Peter Iversen fra Brdr. Iversen har længe haft fokus på produktivitet. Vores forretningsområde er baseret på at vi kan levere kvalitet når det drejer sig om at bore, fræse, dreje og udføre smedearbejde. Vi ved, at kunden stiller krav til leveringssikkerhed, pris og kvalitet, og det skal vi leve op til. Derfor har vi har produktionskonsulenter fra Teknologisk Institut ude og screene vores produktion. Vi vil satse på de nyeste teknikker inden for dette område. Brian Hede fra Teknologisk Institut bekræfter, at de har været på besøg, og udtaler >> Det var en spændende og meget veldrevet fabrik med en særdeles pæn og ryddelig produktion. <<

Kilde: Børsens Nyhedsmagasin