Satellitvej 10, 8700 Horsens

Find vej

Altaner, trapper og specialopgaver

1/3 - 2010


Brimas A/S har med ansættelsen af Jens Holck Nielsen på ganske få måneder øget omsætningen fra fremstillingen af altaner, trapper og specialopgaver inden for bygningsstål.

Et rigtigt godt branchekendskab og et godt netværk har givet Brimas A/S en flyvende start med leverancer af bygningsstål til både private og industri.

Kilde: Brimas A/S